สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

กู้เงินผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งดีไหม?

สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

เงินเดือนผู้กู้
6,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 17-70 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 45,000 บาท

สินเชื่อเฮงลิสซิ่งขอสินเชื่อประเภทใดได้บ้าง เงินด่วนเฮงลิสซิ่ง 2566

  สินเชื่อเฮงลิสซิ่งมีรายการสินเชื่ออะไรบ้างจะมีแค่ประเภทสินเชื่อนาโนเฮงลิสซิ่ง มาดูรายละเอียดกันเลย 

สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง – ให้บริการสินเชื่อประเภทใดบ้าง

สินเชื่อเฮงลิสซิ่งมีรูปแบบในการเชื่อมประเภทโดยจะมีตั้งแต่รูปแบบของสินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ซึ่งจะสามารถขอสินเชื่อโดยไม่ต้องมีก็ได้และสามารถขอสินเชื่อได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย มีรูปแบบจำหน่ายประเภทสินเชื่อนาโนเฮงลิสซิ่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย มีรูปแบบของสินเชื่อรถแลกเงิน อยากได้เงินด่วนเฮงลิสซิ่ง รวมทั้งมีการรับจัดไฟแนนซ์เฮงลิสซิ่ง

สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง – เอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้

สินเชื่อเฮงลิสซิ่งเอกสารเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้รูปแบบของสินเชื่อแคปปิตอลสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ ควรมีการเตรียมตัวเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งดังต่อไปนี้

  • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ทำการสมัครขอสินเชื่อเงินด่วนเฮงลิสซิ่ง รับรองสําเนาถูกต้อง 
  • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร รับรองสําเนาถูกต้อง
  • เอกสารสำเนาที่ทำการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ถ้ามี รับรองสําเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองเงินเดือนยื่นสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่ง โดยจะต้องให้บริษัทออกเอกสารดังกล่าวฉบับจริงนำมายื่น ฉบับล่าสุดอายุไม่เกิน 1 เดือน 
  • แนบสลิปเงินเดือนฉบับจริงย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุดเฮงลิสซิ่ง
  • ยื่นเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 

สินเชื่อเฮงลิสซิ่ง – ใครสามารถขอสินเชื่อได้บ้าง

สินเชื่อเฮงลิสซิ่งมีหลายประเภทสินเชื่อที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยการคัดคุณสมบัติเงินด่วนเฮงลิสซิ่งเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วคือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ทำการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ อายุสูงสุดไม่เกิน 65 ปีเมื่อทำการผ่อนชำระเสร็จสิ้น
  • สินเชื่อนาโนเฮงลิสซิ่งหรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งแบบไหนก็ตามที่ทางบริษัทจำหน่ายจะเป็นรูปแบบของสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกัน
  • สามารถทำการสมัครขอสินเชื่อกับเฮงลิสซิ่งได้จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำเท่านั้น โดยจะต้องมีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 6000 บาทขึ้นไป ซึ่งบริษัทจะต้องสามารถแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อเป็นการรับรองรายได้จริงและขอสินเชื่อจะต้องมีการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปหรือไม่อยู่ในตำแหน่งงานหรือช่วงทดลองงานของบริษัท
  • ผู้ที่ทำการสมัครขอสินเชื่อจะต้องแสดงเอกสารที่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเลือกได้ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน โดยมีข้อกำหนดว่าที่อยู่อาศัยจะต้องมีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากที่ตั้งเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลสาขาที่ทำการสมัครขอสินเชื่อ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

kbank youtrip แลกเงินเรทดีสามารถทำได้ทุกที่
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
12 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ใช้จ่ายผ่าน krungthai travel visa platinum card
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top