สินเชื่ออาชีพอิสระ

สินเชื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเรียบร้อยแล้ว
เงินเดือนผู้กู้
ไม่เกิน 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 0.35% ต่อเดือน
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
สนใจสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส วงเงินให้กู้ 2 แสน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 2 แสนบาท
สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรฐานเงินเดือนต่ำก็สมัครได้
เงินเดือนผู้กู้
7,500 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยอาชีพอิสระใช้เอกสารน้อย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท

สินเชื่ออาชีพอิสระเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์แต่ต้องการขอสินเชื่อจะมีสินเชื่ออาชีพอิสระตัวไหนบ้างที่ปล่อยเงินกู้หรือจะขอสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระเพราะการที่จะอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์ ส่วนใหญ่การขอสินเชื่อนั้นมักจะใช้เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ ใบทวิ 50 เป็นต้น เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถชำระหนี้ในแต่ละเดือนได้ซึ่งผู้ที่เป็นพนักงานประจำก็จะมีโอกาสในการอนุมัติวงเงินกู้มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้มีสินเชื่ออาชีพอิสระเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่อาชีพอิสระเพราะในปี 2566/2023 ได้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระกันเป็นจำนวนมากแล้วมีความต้องการที่จะขอสินเชื่ออาชีพอิสระเพื่อที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรือไว้สำหรับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระตัวไหนบ้างที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งสามารถอ่านที่บทความนี้ได้เลย 

สินเชื่ออาชีพอิสระ Xpress Loan ที่ไม่ใช้เอกสารแสดงรายได้อาชีพอิสระ

สินเชื่ออาชีพอิสระที่เราจะแนะนำการเป็นสินเชื่อที่สามารถขอผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ได้เลยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อไปทำเรื่องขอสินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระที่ธนาคารเลยซึ่งสินเชื่ออาชีพอิสระจะเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้มีอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ซึ่งผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อ Xpress Loan นั้นสามารถทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระได้เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้อาชีพอิสระโดยสินเชื่อ Xpress Loan จะเป็นสินเชื่ออนุมัติไวภายใน 15 นาทีเท่านั้นก็ได้รับเงินก้อนไปใช้ได้ในทันทีแล้ว การที่มีสินเชื่ออาชีพอิสระ Xpress Loan เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยสามารถผ่อนชำระหนี้ได้สบายเพราะสินเชื่อ Xpress Loan จะไม่ใช้บุคคลและหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 17% ต่อปีสูงสุด 25% ต่อปี สำหรับการอนุมัติวงเงิน 4,000-20,000 บาทจะสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ 12-24 เดือนเท่านั้นแต่ถ้าได้รับการอนุมัติวงเงินสูงมากกว่า 20,000 บาทก็สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้สูงถึง 60 เดือน

ข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่ออาชีพอิสระ

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออาชีพอิสระถึงผู้สมัครสินเชื่อไม่มีสลิปเงินเดือนขอสินเชื่อได้ไหม ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระได้เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเท่านั้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลอาชีพอิสระได้ ฉะนั้นผู้ที่สนใจจะขอสินเชื่อสามารถทำการติดต่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระกันได้เลย

Scroll to Top