รู้จักกับหนี้สินครัวเรือน 2566 และผลเสียที่ตามมาจากปัญหาหนี้สินครัวเรือน

ทำความรู้จักหนี้สินครัวเรือนคืออะไร 

จากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2566 หรือปี 2023 ที่ชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินของใครหลายคนเริ่มตึงมือ บ้างก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินที่หาทางออกไม่ได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากปัญหาหนี้สินครัวเรือน 2566 ในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น หนี้สินครัวเรือนหรือที่หลายคนเรียกว่าหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการที่หน่วยครัวเรือนซึ่งก็คือบุคคลทั่วไปกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันทางการเงินหรือแหล่งเงินทุนต่างๆมาใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือจับจ่ายใช้สอยตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นรวมถึงสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการสร้างหนี้สินครัวเรือนได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าหนี้สินครัวเรือนส่วนใหญ่มักจะมีปัจจัยที่เกิดมาจากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายส่วนบุคคล แต่หากลองพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือนบางรายก็ได้รับผลกระทบมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ยากจะคาดการณ์ได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนของประชาชนให้กลับเข้าที่เข้าทางและใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างราบรื่นนั่นเอง ดังนั้นหากใครที่มีหนี้สินครัวเรือนแล้วกำลังรู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาดังกล่าว เราขอแนะนำว่าคุณอย่าพึ่งถอดใจเพราะทุกปัญหามีทางออกที่ดีเสมอ

ความสำคัญของหนี้สินครัวเรือน มีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างไร

เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาการเงินและก่อหนี้สินครัวเรือนใน

ปัจจุบัน คุณก็คงจะสงสัยว่าหนี้สินครัวเรือนเหล่านี้ถือเป็นหนี้สินส่วนตัวของแต่ละคน ทำไมรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาการเงินเหล่านี้ สำหรับใครก็ตามที่สงสัยในส่วนนี้เราจะพาคุณมาไขข้อสงสัยนี้ไพร้อมกัน หากย้อนเวลากลับไป 10 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าหนี้ครัวเรือนถือเป็นหนี้ประเทศไทยที่มีอัตราการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายคนเลือกที่ใช้การแก้ปัญหาทางการเงินด้วยการสร้างหนี้ก้อนใหม่เพื่อมาโปะหนี้ก้อนเดิม บ้างก็สร้างหนี้ด้วยการจับจ่ายกับสินค้าประเภทที่ไม่สร้างมูลค่าอย่างเช่น การกู้ยืมเงินเพื่อไปเที่ยวหรือใช้จ่ายกับสิ่งของฟุ่มเฟือย แน่นอนว่าปัจจุยเหล่านี้จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยหากคุณมีรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอ แต่ในทางกลับกันหากสภาพคล่องทางการเงินของคุณค่อนข้างเปราะบางก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะก่อหนี้สินครัวเรือน โดยหนี้สินครัวเรือนเหล่านี้เองก็ถือเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นอาชกรรม ผลกระทบต่อการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยนั่นเอง

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนไทย

อย่างที่ทราบดีว่าปัญหาการเงินหรือหนี้สินครัวเรือนไทยในปัจจุบันถือเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งหากจะพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและยั่งยืนในระยะยาวนั่นก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ผลเสียของการก่อหนี้สินครัวเรือน รวมถึงสร้างวินัยในการออมเงินให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ แน่นอนว่าการใช้วิธีดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจากหนี้สินครัวเรือนที่เร็วที่สุดแต่ก็ถือเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและลดอัตราการก่อหนี้สินครัวเรือนได้ไม่น้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top