ติดต่อ

ทีมงาน JHCIS – PROVIS – HDC มีปัญหาติดต่อผู้รับผิดชอบได้ตามงานดังนี้ …

1. ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ (จุ๋ม)

[email protected]

โทรศัพท์ 0 83064 9863

0 2590 1210

2. สัมฤทธิ์ สุขทวี

[email protected]

โทรศัพท์ 0 81801 7543

0 2590 1213

3. ดุลยวัฒน์ มาป้อง

[email protected]

โทรศัพท์ 0 85661 7181

0 2590 1190

4. สินีนาฏ พรัดมะลิ (หนิง)

[email protected]

โทรศัพท์ 0 89683 4737

0 2590 1202

5. จันทิพย์ ภูริทัตกุล (เอี๋ยม)

[email protected]

โทรศัพท์ 0 84545 8040

0 2590 1202

Scroll to Top